Short-film project

Synopsis:

De film gaat over de Dood en het thema is Loslaten.


De film begint met een mooie zonneopkomst achter de horizon van de zee. Naast de zee valt de zonlichten op de mooie landschap. In de bergen zien we twee oude geliefde in hun auto rijden die de tijd van hun leven blijkt te hebben. Zonder te weten dat om de hoek in een ongeluk komen die veroorzaakt wordt door een bang hertje dat de weg moet oversteken.


In de volgende scene zien we de twee oude bejaarden hun spullen klaar maken om te vertrekken. De oude man probeer alles wat voor hem dierbaar is in te pakken. Bij de ander kant staat de oude vrouw al klaar om te vertrekken, zij heeft ook alles wat voor haar dierbaar is bij zicht.

Bij de voordeur de oude bejaarden schieten op om bij de halt(treinstation) met hun zwaar spullen te komen en het lijkt niet op te schieten. In de verte, midden van de straat uit de miste, ontstaan een mysterieuze stoomtrein. De trein maakt een donder toetert geluid terwijl dat het bij haalt langzaam remt. Uit de trein stapt de lang mysterieuze conducteur uit. Starend, de oude bejaarden komen uit, kwamen uit hun blikken van bewonderen en proberen naar het halt toe te hollen. De oude man gaat onder zijn tas maar die blijkt zwaar te zijn om het alleen op tellen. Hij trekt, duwt en trekt, duwt nogmaals, maar die lijkt helemaal niet te bewegen. De oude vrouw laat haar twee hand bagage en gaat haar man een handje helpen. Weer een poging van trekken, duwen en trekken, maar die lijkt nog steeds niet te bewegen. De oude vrouw besluit en haalt een paar spullen uit de tas. De oude man lijkt niet tevreden te zijn. Ze proberen nogmaals met trekken de grote tas begint te schuiven. De oude vrouw laat het aan de man over, geeft hem een kus en pakte haar handtassen en probeer zo snel mogelijk naar de trein toe op te schieten. Maar ze lijkt helemaal niet snel te zijn. De oude man blij van de kus van zijn vrouw en teleurgesteld van de spullen die hij achter moet laten probeert hij de tas op zijn rug te zetten. De twee geliefde doen hun uiterste beste om de trein in te halen, maar de grote mysterieuze trein maakt een grote toeter en uithaalt veel stoom uit. De conducteur stapt de trein in, de deuren gaan dicht en de trein rijdt weg. De twee oude bejaarden kijken moe de rijdend trein aan en snel schuilen ze onder hun voor deur om van het regenbui weg te komen.


Onder de voordeur, zaten de twee oude geliefde te wachten op de trein. De oude man, stiekem sleep de spullen die haar vrouw uit de bagage had uit gehaald. Geblaas door een koude wind, trilt de oude man van de fris lucht. De oude vrouw gaat dichter bij haar man zitten, zet zijn jasje om zicht heen en geeft hem een kust.

Als een donder, toetert de trein en nogmaals rijdt de mysterieuze trein uit de mist en hun wijkje in. Voor dat de trein stopte de oude koppel waren al aan het hollen naar de haal toe. Wat ook amper progressie bleek te zijn. De oude man deed weer zijn uiterste om de rugzak op zijn rug te krijgen. Terwijl de vrouwen na een paar stapjes haar handbagage achter te laten en door te gaan met de andere. In eens heeft ze al een paar stapjes naar vore kunnen maken. Plotseling stond ze stil. Ze kijkt naar haar andere handbagage die ze had en zet deze neer en keek naar de afstand naar de trein toe. Daarna maakte ze de andere die op haar rug hing, lost en andere weg. Ze draaide om en keek naar haar worstelend man aan. Ze liep naar hem toe, haalde de rugzak van hem af en andere spullen die op hem hing. Ze gaaf hem een kus pakte, zijn hand trok hem richting de trein halt toe. Droever en verwarrend liep de oude man mee terwijl dat hij de spullen achter zicht keek.


Bij de ingang van de trein. De lange conducteur beukt en stak zijn hand eruit. De vrouw opende haar handtas, gaf hem een obool en stapt in de trein. Op de beurt van de man, terwijl dat hij achter zicht keek, opende hij zijn heuptasje en naam een obool eruit. Ineens als een donder toeter de trein om aan te geven dat het zo vertrekt. De oude man raakt in paniek en rende snel naar zijn bagage toe om en probeer te pakken wat hij te pakken kan. Heen en weer rent hij tussen de bagage en half wegen naar de trein toe. Elke moment dat hij naast trein is kijk hij achter om en zo wordt hij verleidt om weer terug naar de bagage te gaan om een ding te pakken. Uit de vitrine van de trein, De oude vrouw keek haar man met een trieste en subtiel glimlach die heen weer tussen de bagage rende. De trein haalt stoom uit terwijl de conducteur instapte gevolgd met de sluitende de poorten.

Vanuit het uitzicht van de oude man, die achter de trein rende, keek de trein in de mist verdwijnen.


Onder zijn voordeur, tussen de bagage, zat de oude man droevig, alleen op de trein te wachten. Hij wachtte en wachtte maar er kwam geen trein. In eens begon hij eenzaam te voelen. Uit de wind begon het te regenen. Hij stond op en haalde de bagage van zijn vrouw die onder de regen waren weg. En net zoals de wind, uit de regen was het mooie weer. Onder de zonnestraal bij de trein halt de oude man kreeg het idee om de bagage daar te schouwen. Terwijl hij de spullen schouwde, hoort hij een trein aankomen. Hij liet in een als weg en rende snel naar het halt toe. Maar die trein naam een andere weg. Teleurgesteld schouwde hij de laatste grote bagage naar de halt en erop zat hij te wachten en wachten in een hoorde hij een trein aankomen. Snel ging hij snel op de juiste plek staan wachten. Maar deze stond ook niet stilstaan, bleef doorrijden. De Oudeman ging weer op zijn bagage zitten en daar viel hij in slaap van het wachten. Plotseling werd hij wakker in het ziekenhuis. Hij keek rond zicht heen en naast hem was een leeg bed.


Einde


English


The film is about Death and the theme is Letting Go. The film starts with a beautiful sunrise behind the horizon of the sea. Next to the sea, the sunlight falls on the beautiful landscape. In the mountains we see two old lovers driving in their car who appear to be having the time of their lives. Without knowing that around the corner you will encounter an accident caused by a scared deer that has to cross the road. In the next scene, we see the two elderly people getting their things ready to leave. The old man tries to pack everything dear to him. On the other side, the old woman is already ready to leave, she also has everything dear to her within sight. At the front door, the old people are rushing to get to the train station with their heavy stuff and there doesn't seem to be any progress. In the distance, in the middle of the street, out of the fog, a mysterious steam train emerges. The train makes a thunderous honking sound as it slowly breaks and it catches up. The long-mysterious conductor steps out of the train. Staring, the old elders came out, came out their looks of admiration, and tried to run to a halt. The old man goes under his bag, but it turns out to be heavy just to count it. He pulls and pushes and pulls, pushes again, but it doesn't seem to move at all. The old woman leaves her two hand luggage and goes to give her husband a helping hand. Another attempt of pulling, pushing, and pulling, but it still doesn't seem to move. The old woman decides and takes a few things out of the bag. The old man seems dissatisfied. They try again to pull and the large bag starts to slide. The old woman leaves it to the man, gives him a kiss grabs her handbags, and tries to hurry to the train as quickly as possible. But she isn't fast at all. The old man, happy about his wife's kiss and disappointed about the things he has to leave behind, tries to put the bag on his back. The two lovers do their utmost to catch up with the train, but the big mysterious train blows a big horn and lets out a lot of steam. The conductor enters the train, the doors close and the train drives away. The two elderly people look tiredly at the moving train and quickly take shelter under their front door to get away from the rain shower.


Under the front door, the two old lovers were waiting for the train. The old man secretly dragged out the things her wife had taken out of the luggage. Blown by a cold wind, the old man trembles from the fresh air. The old woman sits closer to her husband, puts his jacket around her, and kisses him. Like thunder, the train honks, and once again the mysterious train drives out of the fog and into their neighborhood. Before the train stopped, the old couple were already running towards the catch. Which turned out to be hardly any progress. The old man again tried his best to get the backpack on his back. The woman leaves her hand luggage after a few steps and continues with the other. Suddenly she was able to take a few steps forward. Suddenly she stopped. She looked at her other carry-on luggage she had and put it down and looked at the distance towards the train. Then she loosened the other one that hung on her back and removed the other one. She turned and looked at her struggling husband. She walked over to him and took off his backpack and other items hanging on him. She gave him a kiss and grabbed his hand, pulling him towards the train stop. Sad and confused, the old man walked along as he looked at the things behind him.

At the entrance of the train. The tall conductor bucked and reached out. The woman opened her handbag, gave him an obol and got on the train. In the man's turn, looking behind him, he opened his fanny pack and took out an obol. Suddenly, like thunder, the train honks to indicate that it is leaving soon. The old man panics and quickly runs to his luggage and tries to grab what he can get. He runs back and forth between the luggage and halfway to the train. Every moment he is next to the train he looks back and is tempted to go back to the luggage to grab something. From the window of the train, The old woman watched her husband with a sad and subtle smile as he ran back and forth among the luggage. The train takes off steam while the conductor gets in, followed by closing the gates. From the view of the old man running behind the train, he watched the train disappear into the mist. Under his front door, among the luggage, the old man sat sadly, alone, waiting for the train. He waited and waited but no train came. Suddenly he started to feel lonely. It started to rain from the wind. He got up and took away his wife's luggage covered in the rain. And just like the wind, out of the rain, the weather was beautiful. Under the rays of sunshine at the train stop, the old man got the idea to inspect the luggage there. While he was inspecting the things, he heard a train approaching. He left in a hurry and quickly ran to the stop. But that train took a different route. Disappointed, he watched the last large piece of luggage go to the stop and he sat there, waiting and waiting, and he heard a train approaching. He quickly went to the right place to wait. But it didn't stand still either, it kept driving. The Old Man sat down on his luggage again and fell asleep from waiting. Suddenly he woke up in the hospital. He looked around and next to him was an empty bed. End

full-width